tumblr网站

tumblr网站

喘而汗出,为里实气逆所致。黄芩黄连,燥湿而清热。

治脾胃气虚,饮食不进,致成痰癖,不时咳唾,或胃气虚寒,动成呕恶。速用胡椒七粒、生栀子七个、葱白七枚、灰面一撮、鸡蛋白半个,先将前四味研末,鸡蛋白调匀,摊青布上,贴小儿心窝,一日夜除去,有青色即愈矣。

见点头焦神躁,舌苔而色或紫者,是血分毒炽,而未必不由内热也。治亡血血虚,六脉俱大,按之空虚。

诸亡血虚家,不可与瓜蒂散。 半夏五合,约今之一合六勺。

小儿腹痛啼哭不止∶用南木香、明乳香、黑没药,俱去油,各五分,水煎温服。 完素曰∶圣人治上不犯下,治下不犯上,治中则上下俱无犯。

若表虚受风,专用发表之药,必致汗多亡证。或寒或热,阴阳不和也。

Leave a Reply